Een medische fout

Je gaat naar een ziekenhuis of naar de huisarts met een gezondheidsprobleem. En natuurlijk verwacht je dan professionele zorg en behandeling. Maar soms gaat er iets mis. Medische fouten kunnen ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid en welzijn. En kunnen leiden tot letselschade.

Soorten medische fouten

BrandMR_Ik-ben-ziek,-waar-heb-ik-recht-op-copy_Square_small

Er zijn verschillende vormen van medische fouten, zoals:

  • een verkeerde diagnose
  • een verkeerde behandeling of operatie
  • verkeerde medicatie
  • voor de behandeling onvoldoende geïnformeerd worden

Voordat een ziekenhuis of arts aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van een medische behandeling, zal eerst beoordeeld moeten worden of er sprake is van medisch verwijtbaar handelen of van een complicatie.

In het eerste geval kan je het ziekenhuis aansprakelijk stellen. In het tweede geval is dit een stuk lastiger. Voor de beoordeling is niet van belang wat de ernst van de gevolgen zijn. Ook een complicatie - zoals bijvoorbeeld een ontsteking na een ingreep - kan vergaande gevolgen hebben. Er is pas sprake van een medische fout als een medische behandeling onzorgvuldig is uitgevoerd waardoor de patiënt letselschade oploopt of zelfs overlijdt.

Medisch haalbaarheidsonderzoek

Om zeker te weten dat er sprake is geweest van medisch verwijtbaar handelen, voeren wij eerst een medisch haalbaarheidsonderzoek uit. Dat doen wij als juristen niet zelf. We schakelen een medisch adviseur in om het medisch dossier te beoordelen. Aan een dergelijk haalbaarheidsonderzoek zijn in sommige situaties kosten verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn en hoe het traject verder verloopt kun je bespreken met een van de juristen van ons intaketeam.

Schakel een letselschadespecialist in

Heb je mogelijk letsel opgelopen naar aanleiding van een medische fout? Dan is het belangrijk om contact op te nemen met een letselschadespecialist. Deze kan je helpen om te beoordelen of de schade verhaald kan worden op de verzekeringsmaatschappij van het ziekenhuis of de zorginstelling.

Gelukkig staan de letselschadespecialisten van Brandmeester Letselschade altijd voor je klaar. En wanneer de aansprakelijkheid voor de medische fout erkend wordt door de verzekeringsmaatschappij van de arts kunnen we je zelfs kosteloos helpen.

Dus heb je vragen of heb je hulp nodig bij het verhalen van de schade die je door een medische fout hebt opgelopen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn er voor jou.

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Een arts is verplicht om een patiënt voorafgaand aan een medische behandeling voldoende te informeren. Pas wanneer een patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke manier wordt ingelicht over de diagnose, behandeling, risico’s en mogelijke alternatieven, kan hij of zij namelijk toestemming geven voor de behandeling. Dit wordt ook wel informed consent genoemd. Wanneer duidelijk is dat je de ingreep niet had laten uitvoeren wanneer je van tevoren beter was geïnformeerd over een verhoogde kans op risico’s en deze risico’s worden werkelijkheid, dan kun je het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen.

Ja. Naast het aansprakelijk stellen van het ziekenhuis kan je ook een klacht indienen. Dit kan intern bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis maar ook extern bij een geschillencommissie in de zorg of bij het Medisch Tuchtcollege. De juristen van ons intaketeam bespreken graag de mogelijkheden met je.

Een arts heeft geen resultaatsverplichting maar een zogenaamde inspanningsverplichting. De arts kan een bepaald resultaat niet garanderen. Ook niet wanneer het om een plastische chirurgische ingreep gaat. Het is erg onzeker hoe een menselijk lichaam reageert. Zelfs als een chirurg geen fouten maakt, kan het beoogde resultaat uitblijven. Een arts moet zich wel voor het bereiken van een bepaald resultaat voldoende inspannen. Heeft hij zich onvoldoende ingespannen? Of is duidelijk dat bij het uitvoeren van de ingreep medisch verwijtbaar is gehandeld en hierdoor schade is geleden? Dan kan je de arts hiervoor aansprakelijk stellen.

Neem contact op

Direct gratis advies van een letselschadejurist

085 073 55 50

(ma-vrij 08:30 - 17:30 uur)

Op jouw verzoek kunnen we ook bij je thuis langskomen