Een ongeval in of rond het huis

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je kunt letsel oplopen in je huis of tuin, maar ook in het huis of in de tuin van een ander. Of misschien loopt iemand anders wel letsel op in jouw huis of tuin. Kan er iemand aansprakelijk gesteld worden voor een ongeluk in en rond het huis?

BrandMR-Youtube-Letsel

Vaak is een ongeluk dat thuis gebeurd een huis-tuin-en-keukenongelukje. Het gaat juridisch gezien dan om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Je snijdt jezelf bijvoorbeeld in je hand door het snijden van een appel of je struikelt over rondslingerende schoenen. Het is dan erg vervelend als je letsel oploopt. Maar meestal kan er niemand aansprakelijk gesteld worden voor het ongelukje omdat het door je eigen onoplettendheid is ontstaan.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin een ander wél aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeluk in of rond het huis. Het gaat dan om:

  • een gebrek aan (een onderdeel van) het huis
  • een gevaarlijke situatie waarvoor niet gewaarschuwd is

Als er bijvoorbeeld een dakpan van het dak van de buren op jouw hoofd valt, dan kan je de buren hiervoor aansprakelijk stellen. Maar ook als jouw vriend het luik van de kruipruimte open heeft gezet, jij daarin valt omdat je onmogelijk kon zien dat het luik open stond en je vriend je daar niet voor heeft gewaarschuwd, kan je je vriend hiervoor aansprakelijk stellen. Vraag in deze gevallen dus altijd aan de andere betrokkenen of zij een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Probeer de situatie ook goed in beeld te brengen door bijvoorbeeld foto’s te maken.

Veel ongelukken in en rond het huis zijn dus huis-tuin-en-keukenongevallen waarvoor niemand aansprakelijk gesteld kan worden. Toch blijft het verstandig om je ongeluk voor te leggen aan een letselschadejurist. De juristen van ons intaketeam kunnen met je meekijken of er echt niemand aansprakelijk gesteld kan worden of dat er misschien toch mogelijkheden zijn. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een van onze letselschadespecialisten kan je daarna volledig kosteloos bijstaan om een schadevergoeding te krijgen voor de letselschade die je hebt opgelopen.

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Niet alle huis-tuin-en-keukenongevallen gebeuren letterlijk in of rond het huis. Ook tijdens werktijd kan je een huis-tuin-en-keukenongeval overkomen. Het snijden in je hand bij het schillen van een appel is daar een mooi voorbeeld van. Het schillen van een appel hoort bij sommige beroepen bij de uitoefening van je werkzaamheden, bijvoorbeeld als je leidster bent in een kinderdagverblijf. Omdat het een ongeluk is dat ook bij je thuis kan gebeuren, wordt het gezien als een huis-tuin-en-keukenongeval. Dat maakt dat je werkgever hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden. Zover reikt zijn zorgplicht niet. Je werkgever kan je geen instructies geven over het schillen van een appel. Je zal zelf voorzichtig moeten zijn.

Als je een woonruimte huurt van een woningbouwvereniging zijn er bepaalde ruimtes die de woningbouwvereniging moet onderhouden. Het trappenhuis is meestal ook zo’n ruimte. De woningbouwvereniging moet ervoor zorgen dat dit een veilige ruimte is waar je op een veilige manier gebruik van kan maken. Een loszittende trapleuning is een gebrek en als jij hierdoor valt en letsel oploopt, dan kan je de woningbouwvereniging hiervoor aansprakelijk stellen.

Als je vriend je heeft geholpen met verhuizen maar je door het samen tillen van een zware doos letsel hebt opgelopen, is het moeilijk om je vriend hiervoor aansprakelijk te stellen. Je wist namelijk dat je vriend geen professional was en waarschijnlijk onervaren was in het tillen van zware dozen. Je kunt je vriend dan ook niet verwijten dat het mis is gegaan. In dit geval is er eerder sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Neem contact op

Direct gratis advies van een letselschadejurist

085 073 55 50

(ma-vrij 08:30 - 17:30 uur)

Op jouw verzoek kunnen we ook bij je thuis langskomen