Wat doe je bij een bedrijfsongeval? En wat kun je dan verwachten?

In deze video bespreken we de meest gestelde vragen over bedrijfsongevallen. Wie is er aansprakelijk, de werknemer of de werkgever? En wie moet ervoor betalen? De Brandmeester experts praten je bij.

Wat als ik een ongeval heb op mijn werk? Wie is er dan verantwoordelijk?

BrandMR_Ongeluk-op-werk_600

Ben je als werknemer betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval? Dan hoef je alleen maar aan te tonen dat het ongeluk op je werk of tijdens werktijd heeft plaatsgevonden. Een bedrijfsongeval kan dus ook tijdens een bedrijfsuitje plaatsvinden of wanneer je buiten je reguliere werktijden werkzaamheden verricht.

Wie betaalt wat bij een bedrijfsongeval?

BrandMR_Video-EuroMuntjes_Square_small

Een werkgever is vaak gewoon verzekerd voor de schade die ontstaat door een bedrijfsongeval. De schade wordt in dat geval door de werkgever gemeld aan de aansprakelijkheidsverzekeraar. Als vaststaat dat het ongeluk een bedrijfsongeval is, dan is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij of zij er alles aan gedaan heeft om het ongeluk te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van veiligheidsinstructies en beschermende kleding. Als werknemer ben je alleen aansprakelijk als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In alle andere gevallen is de werkgever aansprakelijk. Tenminste, als je kan aantonen dat het bedrijfsongeval ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit doe je bijvoorbeeld met getuigenverklaringen, foto’s en - bij zeer ernstig letsel met een ziekenhuisopname - een rapport van de arbeidsinspectie.

Hoeveel schadevergoeding krijg ik na een bedrijfsongeval?

BrandMR_Ik-ben-ziek,-waar-heb-ik-recht-op-copy_Square_small

Hoeveel schadevergoeding je krijgt na een bedrijfsongeval is per zaak verschillend. Het hangt namelijk af van de schade die je hebt geleden of in de toekomst zal lijden. Er zijn twee soorten letselschade: materiële en immateriële schade. Onder materiële schade vallen bijvoorbeeld de zorgkosten die je maakt of het verlies aan inkomen omdat je een tijd deels of volledig niet meer kan werken. Het maakt dan niet uit of je in loondienst werkt of een eigen bedrijf hebt. Je verlies aan arbeidsvermogen valt in beide gevallen onder de schadevergoeding. Andere voorbeelden van materiële schade zijn kapotte kleren of schade aan je spullen. Maar denk ook aan extra reiskosten die je moet maken of de kosten voor een huishoudelijke hulp als je die nodig hebt.

BrandMR_Mijn-vakantie-is-geannuleerd-door-de-reisaanbieder copy

Je kan ook compensatie krijgen voor de kosten die je hebt gemaakt voor een reis die niet door kan gaan. En voor eventuele omscholingskosten als je na het ongeluk een andere functie gaat vervullen. Kortom, er zijn veel verschillende soorten schadeposten. Brandmeester helpt je om je schadeposten op een rij te zetten en een volledige claim in te dienen bij de aansprakelijke werkgever of diens verzekeraar. We geven je dan juridisch advies en zorgen er ook voor dat je een voorschot op je schadevergoeding krijgt, zodat je tussentijds niet in financiële problemen komt.

Wat valt er onder reïntegratie en wie betaalt dat?

Aan het werk in een rolstoel

Reïntegratie na een bedrijfsongeval betekent dat de werkgever zich samen met jou inspant om je weer aan het werk te krijgen. Als dat niet meer bij je huidige werkgever kan, dan wordt er bij een andere werkgever gezocht naar passend werk voor je. Soms brengt reïntegratie extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld als je werkplek wordt aangepast om die rolstoeltoegankelijk te maken. Of als er een zogenaamd reïntegratiebureau wordt ingeschakeld om jou en je werkgever te helpen. Ook die kosten vallen onder de schadevergoeding en worden dus door een verzekeraar vergoed.

Wordt mijn salaris bij ziekte doorbetaald?

Bij de meeste werkgevers krijg je het eerste jaar 100% van je laatstverdiende loon doorbetaald. Het maakt daarbij niet uit of je gedeeltelijk of helemaal arbeidsongeschikt bent. Normaal gesproken krijg je in het tweede jaar 70% van je laatstverdiende loon uitbetaald.

Neem contact op

Direct gratis advies van een letselschadejurist

085 073 55 50

(ma-vrij 08:30 - 17:30 uur)

Op jouw verzoek kunnen we ook bij je thuis langskomen