Disclaimer

Inhoud en aansprakelijkheid

Hoewel we bij het samenstellen van deze website zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan, kunnen we geen garantie geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of meningen. Dat geldt ook voor de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Ook kun je - om welke reden dan ook - geen beroep doen op de op deze website voorkomende gegevens, informatie of meningen.

De samenstellers en uitgevers van de informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Toch kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door eventuele onjuistheden of onvolledigheid van de aangeboden informatie.

Dit geldt ook voor schade die geleden wordt door het gebruik van de genoemde informatie of doordat de site niet beschikbaar was.

Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar we op deze website verwijzen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade die geleden is door een bezoek aan een andere website via een link op deze website is uitgesloten.

Privacystatement

De persoonlijke gegevens die je op deze site invult, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor je de gevraagde informatie hebt gegeven. Deze gegevens geven we niet aan derden. Bekijk ons privacystatement.

Intellectuele eigendomsrechten

Brandmeester Letselschade behoudt alle rechten - waaronder auteursrechten en merkrechten - voor de op deze website gepresenteerde informatie, zoals teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brandmeester Letselschade over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke manier dan ook te distribueren of openbaar te maken.