Regres bij loonschade door een ongeval

Wanneer je werknemer letsel oploopt door een ongeval kan dit ook gevolgen hebben voor jou als zijn of haar werkgever.

Regresloket-Controle-Socialeverzekeringen

Als werkgever ben je wettelijk gezien verplicht om bij ziekte het salaris van de werknemer door te betalen. Maar kun je dit salaris ook verhalen bij de veroorzaker van het ongeval? Want wanneer dit ongeval niet was gebeurd, dan had de werknemer zich niet ziek hoeven melden.

Valt je werknemer uit door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Dan kunnen de loon- en reïntegratiekosten die verband houden met dit verzuim verhaald worden op de aansprakelijke tegenpartij. Vaak betreft het dan de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Deze schade wordt ook wel loonschade of loonregres genoemd.

Over het algemeen kunnen de volgende kosten verhaald worden:

  • loonkosten, zoals doorbetaald loon en vaste toelagen
  • re-integratiekosten
  • kosten die hrm moet maken voor de afhandeling van dit regres
  • kosten van eigen risicodragerschap WGA en verzuim

Wanneer je als werkgever schade lijdt door een ongeval dat jouw werknemer is overkomen, dan loont het dus zeker om deze schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Een loonregresspecialist - bijvoorbeeld een van onze collega’s van BSA BV - kan je in dat geval helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade. Via deze link kun je contact met de medewerkers van BSA opnemen. Zij staan altijd voor je klaar om je te helpen.

Ga naar Regresloket
Neem contact op

Direct gratis advies van een letselschadejurist

085 073 55 50

(ma-vrij 08:30 - 17:30 uur)

Op jouw verzoek kunnen we ook bij je thuis langskomen